Esimene teema: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Kursuse esimese teema eesmärgiks on tutvuda õpikeskkonna mõistega ja võrgustiku rolliga õpiprotsessis. Valisin selle teema kohta välja kolm lugemismaterjali, millest teie omakorda peaksite valima ühe.

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF, 14,7 MB]

Väljataga, Pata ja Priidik (2009) raamatupeatükk on üks paremaid eestikeelseid kirjutisi õpikeskkonna mõistest. Võite siit vahele jätta konkreetseid tarkvararakendusi puudutavad osad (1.5, 1.10, 1.11), kuna rakendused on aastate jooksul palju muutunud.

Dillenbourg, P., Schneider, D., & Paraskevi, S. (2002). Virtual Learning Environments. A. Dimitracopoulou (toim), Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Information & Communication Technologies in Education (lk 3–18). Rhodes: Kastaniotis Editions. [PDF]

Dillenbourg, Schneider ja Paraskevi (2002) defineerivad oma artiklis seitsme tunnuse kaudu virtuaalse õpikeskkonna mõiste ning arutlevad, millised virtuaalsete õpikeskkondade erinevused võrreldes füüsiliste õpikeskkondadega võiksid õppimise efektiivsust positiivselt mõjutada.

Anderson, T. (2008). Towards a Theory of Online Learning. T. Anderson (toim), The Theory and Practice of Online Learning (lk 45–74). Edmonton: AU Press. [PDF]

Anderson (2008) üritab oma raamatupeatükiga pakkuda teoreetilise aluse e-õppele. Selle järgi on efektiivsel õppimisel neli tunnust: õppija-kesksus, teadmus-kesksus, hindamis-kesksus ja kogukonna-kesksus. Autor arutleb, kuidas veebi kasutamine õppetöös aitab neid nelja tunnust toetada ning mis liiki interaktsioonid toimuvad e-õppes. Artikli tulemusena pakub ta välja e-õppe teoreetilise mudeli esimese põlvkonna veebi ja Veeb 2.0 jaoks.

Teie ülesandeks on tutvuda lugemismaterjali(de)ga ning koostada selle põhjal ajaveebipostitus. Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet? Mis mõtted teil tekkisid lugemismaterjalidega tutvumise järel? Millised on teie senised kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega nii õpetaja kui õppijana?

Siin pakutud ingliskeelsed artiklid kuuluvad enamtsiteeritud allikate hulka selles teemas. Võite võtta neid minupoolse soovitusena, kuid samas võite otsida ka ise täiendavaid allikaid (otsingumootor Google Scholar, ligipääs artiklitele TLÜ Akadeemilise Raamatukogu poolt tellitud andmebaaside kaudu).

Palun tehke oma postitus selle nädala lõpuks (18.09), siis jääb teine nädal kaaslaste postituste lugemise ja kommentaariarutelude jaoks. Arvestage lugemismaterjalidega tutvumise ning ajaveebipostituse kirjutamise peale kuni 7 tundi tööd ning kaaslaste postituste lugemise ja kommenteerimise peale 2 tundi tööd. Lisage oma postitusse ka link sellele ülesande postitusele siin kursuse ajaveebis.

Probleemide ja küsimuste korral võite julgelt minuga ühendust võtta.

Esimene kontakttund ja esimesed tegevused

Tore oli teie kõigiga esimeses kontakttunnis kohtuda. Lisan siia kokkuvõttesse fotod teie haridustehnoloogiaalastest huvidest (kollased märkmepaberid) ja isiklikest huvialadest (punased märkmepaberid).

opikeskkonnad2016_erialased_huvid

opikeskkonnad2016_hobid

Kursuse esimesed tegevused on järgmised:

  • Oma magistriõppe ajaveebi loomine (eelistatult) WordPress platvormil
  • Õpikeskkondade kursuse rubriigi loomine oma ajaveebis
  • Ajaveebi registreerimine kursusele EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71525
  • Enesetutvustuse lehekülje koostamine ajaveebis
  • Õpilepingu koostamine õpikeskkondade kursuse jaoks ning postitamine ajaveebi postitusena

Õpilepingu koostamisel soovitan lugeda lehekülge “Mis on õpileping?“.

Palun jälgige, et kõik selle kursusega seotud postitused saaksid seotud selle kursuse rubriigiga teie ajaveebis. Hetkel on enamik ajaveebe EduFeedris ilma kursuse rubriigi aadressita. Muudan need aadressid ise jooksvalt täpsemaks, vastavalt sellele kuidas teie blogides postitused ilmuma hakkavad.

Rühmatööd 2015

Viimasel kontaktpäeval esitletud rühmatööd:

Lasteaiaõpetajate kogukond
Kati, Linda Helene, Anneli M.

Esitlus: Prezi

Sisekoolituskeskkond
Pirje, Ivar, Dagne, Maia, Eno, Signe

Esitlus: Google Slides

Prototüüp: moqups

KAAGA
Kaidi, Anneli T., Airit, Gätlin, Angela

Esitlus: Prezi

Persoonad ja stsenaariumid: Google Docs

Virtuaalne koostöö
Tiina, Kadi, Kerttu

Esitlus

Täname kõiki huvitavate ideede eest!

Kevadised kursused

Reklaamin natuke kevadel toimuvaid kursuseid, millega me seotud oleme:

IFI7065.DT Magistritöö seminar I
Terje / Kairit / Hans

Selle kursuse eesmärgiks on leida endale magistritöö teema ja juhendaja ning tööga alustada. 4×4 kontakttundi nädalavahetustel HT magistriõppe I kursuse tunniplaanis.

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Hans

Võrreldes eelmiste aastatega on kavas kursuse sisu sel korral natuke ümber teha: arvutipõhise testimise teema läheb teiste teemade sisse, eraldi teemana tuleb veeb 2.0 vahendite kasutamine õppematerjalide koostamiseks ning uute tehnoloogiate teema keskendub rohkem tahvelarvutitele. Kolmandat aastat katsetan sellel kursusel ka õpimärke ning sel aastal on kavas nende abil rohkem valikuvõimalusi pakkuda ülesannete ja võimalike õpiteede osas. 4×4 kontakttundi nädalavahetustel HT magistriõppe I kursuse tunniplaanis.

IFI7156.DT Interaction Design Methods
Hans

Ingliskeelne kursus HCI õppekavas, mis on ülesehitatud rühmatööna ning keskendub põhjalikult neile disainimeetoditele, mida te selle kursuse raames natuke proovisite. Peale HCI õppekava üliõpilaste on siin iga aasta osalejaid ka BFM’ist ja Erasmus vahetusüliõpilaste hulgast ning paar haridustehnoloogia magistranti. Kontakttunnid toimuvad neljapäeviti ja reedeti, kokku 26 tundi. Praeguse seisuga peaks tulema need kuupäevad: 05.02, 18.02, 03.03, 17.03, 18.03, 31.03, 28.04, 12.05.