Ootused rühmatöödele

Paar kursuslast on minult küsinud rühmatööde kohta. Vastan siia blogisse, et kõigil sama info oleks.

Eelmises kontakttunnis tutvustasid rühmad oma esialgse taustauuringu tulemusi (probleemi tutvustus; sihtgrupi analüüs persoonade vormis). Viimases kontakttunnis 03.12 toimub rühmatööde lõplike tulemuste esitamine. Ma ootan, et igal rühmal valmiks lisaks eelmises kontakttunnis tutvustatud taustauuringule järgmised tulemused:

 • vahendite võrdlus ja valik;
 • õpikeskkonna skeem;
 • õpikeskkonna prototüüp.

Vahendite võrdluse all mõtlen ma nende tarkvararakenduste võrdlust, mille vahel te oma õpikeskkonna konkreetse funktsionaalsuse teostamiseks valiku tegite. Näiteks kui te koostate rühmatööna õpihaldussüsteemis oleva e-kursuse lasteaiaõpetajatele, siis peate te langetama valiku erinevate õpihaldussüsteemide vahel (Moodle, Schoology, Eliademy vms). Kui teie rühmatöös on vaja fotode jagamise rakendust, siis teete valiku ilmselt Instagram, Flickr, 500px ja teiste fotode jagamise keskkondade vahel. Lihtsamal juhul võib vahendite võrdluse esitada nii, et iga vahendi kohta on välja toodud lühitutvustus ning plussid-miinused teie konteksti silmas pidades. Keerukamal juhul on võrlduse jaoks välja töötatud kõige võrreldavate rakenduste jaoks ühtsed võrdluskriteeriumid ning võrdluse tulemus esitatakse näiteks tabelina. Oluline on see, et vahendite valik õpikeskkonna jaoks ei põhineks esmamuljel, vaid oleks selgelt põhjendatud.

Õpikeskkonna skeemi juures ootan ma skeemi, mis näitab, millistest vahenditest õpikeskkond koosneb ning kuidas need vahendi omavahel seotud on (lingid, RSS vood, vistutamine, ühtse märksõna kasutamine, jne). Selline skeem aitab paremini mõista erinevatel Veeb 2.0 rakendustel põhinevate avatud ja hajutatud õpikeskkondade ülesehitust. Tegin näiteks skeemi meie kursuse õpikeskkonna kohta.

opikeskkonnad2016_skeem

Õpikeskkonna prototüübi all mõtlen ma seda, et te olete üles seadnud õpikeskkonna jaoks valitud vahendid ning loonud sinna oma õpiprojekti või kursuse struktuuri ilma õppematerjalide vms töömahuka sisuta. Näiteks õpihaldussüsteemis toimuva kursuse puhul peaks olema sisestatud kursuse info, ajakava, loodud õppematerjalide kaustad teemade kaupa jne. Kui õpiprojektis või kursusel kasutatakse mingeid sotsiaalmeedia vahendeid, siis peaks olema loodud vajalikud kontod, grupid vms nendesse vahenditesse. Kui õpiprojekti või kursusega seotud sisu koondatakse mingi märksõna abil, siis peaks olema avaldatud vähemalt üks objekt selle märksõnaga, et oleks võimalik kursuse märksõna lehele linkida (näiteks meie kursuse märksõna leht SlideShares: http://www.slideshare.net/tag/õpikeskkonnad).

Rühmatöö tulemuste paremaks esitlemiseks oleks hea, kui te paneks tulemuste põhjal kokku esitlusslaidid. Lihtsalt tekstidokumendi näitamine ei ole nii hästi jälgitav. Esitluse jaoks võiksite natuke puhtamaks viimistleda ka eelmisel korral näidatud persoonad. Lisaks sellele ootan ma igalt rühmalt ühte ajaveebipostitust oma rühmatöö kohta. Tehke postitus ühe aktiivsema rühmaliikme ajaveebi. Selles postituses võiksid olla:

 • täpsemad selgitused rühmatöö tulemuste kohta, mis esitlusslaididele ei mahu;
 • ülevaade rühmatöö protsessist ja rühmaliikmete rollidest rühmatöö juures;
 • refleksioon sellest, mida rühmatöö käigus õpiti;
 • vistutatud esitlus või link esitluse slaididele;
 • link õpikeskkonna prototüübile.

Hea oleks, kui te saaks rühmatöö postituse avaldatud ühe päeva enne kontakttundi (reedeks 02.12-ks). Täiendavate küsimuste korral võite minuga ühendust võtta.

Esimene kontakttund ja esimesed tegevused

Tore oli teie kõigiga esimeses kontakttunnis kohtuda. Lisan siia kokkuvõttesse fotod teie haridustehnoloogiaalastest huvidest (kollased märkmepaberid) ja isiklikest huvialadest (punased märkmepaberid).

opikeskkonnad2016_erialased_huvid

opikeskkonnad2016_hobid

Kursuse esimesed tegevused on järgmised:

 • Oma magistriõppe ajaveebi loomine (eelistatult) WordPress platvormil
 • Õpikeskkondade kursuse rubriigi loomine oma ajaveebis
 • Ajaveebi registreerimine kursusele EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71525
 • Enesetutvustuse lehekülje koostamine ajaveebis
 • Õpilepingu koostamine õpikeskkondade kursuse jaoks ning postitamine ajaveebi postitusena

Õpilepingu koostamisel soovitan lugeda lehekülge “Mis on õpileping?“.

Palun jälgige, et kõik selle kursusega seotud postitused saaksid seotud selle kursuse rubriigiga teie ajaveebis. Hetkel on enamik ajaveebe EduFeedris ilma kursuse rubriigi aadressita. Muudan need aadressid ise jooksvalt täpsemaks, vastavalt sellele kuidas teie blogides postitused ilmuma hakkavad.

Rühmatööde ideed

Minult on küsitud, mida me laupäevaks täpselt ootame seoses rühmatööga. Laupäevases kontakttunnis ootame me igaühelt ideed selle kohta, millist probleemi te tahaksite rühmatöö raames lahendada. Ideaalis võiks probleem olla…

 • … seotud sellise kontekstiga, mida te oma igapäevatöö või huvialade raames hästi tunnete (asutuse sisekoolituste korraldamisega seotud probleem, IKT aineõpetuses või õpiprojektides rakendamisega seotud probleem, infovahetuse toetamine mingis õppivas kogukonnas vms);
 • … rõhuga õpikeskkonnal, mitte õppematerjalidel (sellega tegeleb IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine) või õppetegevustel (see läheb pigem IFI7051.DT Õppedisaini alused alla).

Selleks korraks ootame me ainult probleemi, mitte ideed lahenduse kohta. Lahenduseni peaksite te jõudma selle kursuse käigus. Disaini puhul on tavapärane, et alguses vaadatakse laiemat konteksti ja kaalutakse mitmete erinevate lahenduste vahel, hiljem aga kitsendatakse valikuid ning keskendutakse ühe kindla lahenduse viimistlemisele või mitme idee sünteesile. Nii et kui teil mingi üks kindel lahendus peas on, siis pigem proovige see ära unustada ning alternatiividele mõelda.

Laupäevases kontakttunnis moodustame me kõige huvipakkuvamate ja realistlikumate probleemide ümber 3…4-liikmelised rühmad. Oma probleemide ideed võite välja käia selle postituse kommentaarides või laupäevases kontakttunnis.

Esimene kontaktpäev ja õpikeskkonna ülesseadmine

Meie kursuse esimene kontaktpäev toimub pühapäeval 6. septembril kell 10.00–14.00 ruumis A-303.

Esimesel kontaktpäeval anname me ülevaate kursuse korraldusest, saame omavahel tuttavaks, teeme lühikese sissejuhatuse kahte esimesse teemasse ning juhendame teid oma ajaveebi ülesseadmisel.

Reedese seisuga on ÕIS kaudu kursusele registreerunud 16 üliõpilast. Kes ei ole jõudnud veel kursusele registreeruda, saab seda teha esmaspäeval 07.09 kuni kell 17.00.

Enne esimese sisulise teema juurde asumist on meil teile järgmised ülesanded:

 1. Loo WordPress.com või Blogger platvormil oma isiklik ajaveeb või võta kasutusele olemasolev. Kui kasutad ajaveebi ka teistel eesmärkidel, palun loo eraldi kategooria selle kursuse jaoks.
 2. Registreeri oma ajaveeb EduFeedris: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/71511
 3. Kirjuta lühike enesetutvustus eraldi leheküljena või postitusena (meie paari aasta tagused enesetutvustused on siin: Terje ja Hans).
 4. Mõtiskle, mida soovid siit kursuselt kaasa võtta ning postita oma ajaveebi esimene versioon õpilepingust.

Oma ajaveebide ülesseadmisel võite abi saada nendest varasematest postitustest: