Ajakava

2017. aasta sügissemestril toimuvad kontakttunnid toimuvad ruumis A-402:

Laupäev 09.09.2017 kell 14.00–18.00
Sissejuhatus kursusesse. Personaalse õpikeskkonna ülesseadmine. Õpilepingu koostamine. Rühmatöö eesmärkide tutvustamine. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Ülevaade enamkasutatavatest õpihaldussüsteemidest.

Laupäev 21.10.2017 kell 10.00–14.00
Õpihaldussüsteemide puudused. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid (RSS, vookogud, folksonoomia, ühisjärjehoidjad, vistutamine). Rühmatöö rühmade moodustamine.

Laupäev 04.11.2017 kell 14.00–18.00
1:1 arvutikasutus ja mobiilseadmetel põhinevad õpikeskkonnad. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. Avatud haridus. Rühmatööde nõustamine.

Laupäev 02.12.2017 kell 14.00–18.00
Rühmatööde esitlused. Kokkuvõte kursusest.

Iseseisev töö e-õppe vormis on jagatud neljaks teemaks, mis igaüks kestab kaks nädalat. Iseseisva tööna koostatud ajaveebipostituse esitamise tähtajaks on teema esimese nädala lõpp. Teema teine nädal on arutelude jaoks.

  1. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis (11.09–24.09.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 17.09.2016)
  2. Õpihaldussüsteemid (25.09–08.10.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 01.10.2016)
  3. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad (09.10–22.10.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 15.10.2016)
  4. 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad (23.10–05.11.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 29.10.2016)
Advertisements