Ajakava

2016. aasta sügissemestril toimuvad kontakttunnid toimuvad ruumis S-244:

Laupäev 10.09.2016 kell 10.00–14.00
Sissejuhatus kursusesse. Personaalse õpikeskkonna ülesseadmine. Õpilepingu koostamine. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Rühmatöö eesmärkide tutvustamine.

Pühapäev 25.09.2016 kell 10.00–14.00
Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Kursuse ülesseadmine õpihaldussüsteemis Moodle. Ülevaade enamkasutatavatest õpihaldussüsteemidest. Rühmatöö rühmade moodustamine.

Pühapäev 23.10.2016 kell 10.00–14.00
Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid (RSS, vookogud, folksonoomia, ühisjärjehoidjad, vistutamine). Rühmatööde nõustamine.

Pühapäev 06.11.2016 kell 10.00–14.00
1:1 arvutikasutus ja mobiilseadmetel põhinevad õpikeskkonnad. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. Rühmatööde analüüsi etapi tulemuste esitlused.

Laupäev 03.12.2016 kell 10.00–14.00
Rühmatööde esitlused. Kokkuvõte kursusest.

Iseseisev töö e-õppe vormis on jagatud neljaks teemaks, mis igaüks kestab kaks nädalat. Iseseisva tööna koostatud ajaveebipostituse esitamise tähtajaks on teema esimese nädala lõpp. Teema teine nädal on arutelude jaoks.

  1. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis (12.09–25.09.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 18.09.2016)
  2. Õpihaldussüsteemid (26.09–09.10.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 02.10.2016)
  3. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad (10.10–23.10.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 16.10.2016)
  4. 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad (24.10–06.11.2016, iseseisva töö esitamise tähtaeg 30.10.2016)