Rühmatööde ideed

Minult on küsitud, mida me laupäevaks täpselt ootame seoses rühmatööga. Laupäevases kontakttunnis ootame me igaühelt ideed selle kohta, millist probleemi te tahaksite rühmatöö raames lahendada. Ideaalis võiks probleem olla…

  • … seotud sellise kontekstiga, mida te oma igapäevatöö või huvialade raames hästi tunnete (asutuse sisekoolituste korraldamisega seotud probleem, IKT aineõpetuses või õpiprojektides rakendamisega seotud probleem, infovahetuse toetamine mingis õppivas kogukonnas vms);
  • … rõhuga õpikeskkonnal, mitte õppematerjalidel (sellega tegeleb IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine) või õppetegevustel (see läheb pigem IFI7051.DT Õppedisaini alused alla).

Selleks korraks ootame me ainult probleemi, mitte ideed lahenduse kohta. Lahenduseni peaksite te jõudma selle kursuse käigus. Disaini puhul on tavapärane, et alguses vaadatakse laiemat konteksti ja kaalutakse mitmete erinevate lahenduste vahel, hiljem aga kitsendatakse valikuid ning keskendutakse ühe kindla lahenduse viimistlemisele või mitme idee sünteesile. Nii et kui teil mingi üks kindel lahendus peas on, siis pigem proovige see ära unustada ning alternatiividele mõelda.

Laupäevases kontakttunnis moodustame me kõige huvipakkuvamate ja realistlikumate probleemide ümber 3…4-liikmelised rühmad. Oma probleemide ideed võite välja käia selle postituse kommentaarides või laupäevases kontakttunnis.

Advertisements

2 thoughts on “Rühmatööde ideed”

  1. Eesti lasteaedades haridustehnoloogide võrgustiku loomine ning virtuaalne/veebipõhine keskkond, mis toetab haridustehnoloogiliste pädevuste teket. – Anneli Mõtsmees; Kati Liik; Linda Helene Sillat

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s